Doelgroep

Zorgboerderij Cortenoever is een plek voor mensen met een verstandelijke beperking.  

De meeste mensen die op de zorgboerderij wonen en/of werken zijn (jong)volwassenen tussen de 18 en 35 jaar.  Wij hebben in principe geen leeftijdsgrens maar vinden het wel belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij en past binnen de bestaande groep.

Ieder mens heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden. We proberen hier goed naar te kijken en samen uit te zoeken wat je sterke kanten zijn en waar je nog wat kunt leren.
Door onderling veel uit te leggen hoe dingen ervaren worden, krijgen we er beter begrip voor en wordt het makkelijker rekening te houden met elkaar.

Heb je naast een verstandelijke beperking ook een fysieke beperking of (lichte) psychische problemen, overleg dan met ons wat de mogelijkheden zijn.

Wij werken op basis van pgb.