Wonen

Een thuis is veel meer dan het huis waar je in woont. Thuis is een plaats waar je op je gemak bent, kunt ontspannen, gewaardeerd wordt om wie je bent en tegelijkertijd op een ongedwongen manier uitgedaagd wordt jezelf verder te ontwikkelen. Kortom je voelt je op je plek. 
 
Op de boerderij zijn vier woonplekken. Elke plek bestaat uit een slaapkamer en een badkamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Gezamenlijk vormen we een huishouden; er wordt met elkaar gegeten en taken als koken en schoonmaken worden verdeeld en samen met de begeleiding uitgevoerd.  
 
Er wordt 24 uurszorg geboden waarbij er begeleiding is op het gebied het aanbrengen van dag- en weekstructuren, ondersteuning bij het praktisch (huishoudelijk) functioneren, invulling van de vrije tijd, het uitvoeren van ADL, het onderhouden van sociale contacten en psychisch welbevinden. ’s Nachts is de begeleiding oproepbaar.